Sverige flagga eld

5 Tips för den Nya Terrornivån i Sverige

Det är nya tider i Sverige. Terrornivån i Sverige står idag på en 4:a, vilket bidragit till mycket oro bland befolkningen. Särskilt i Stockholm har detta nya säkerhetsläge blivit aktuellt bland de boende, då huvudstaden ses som ett av de mer självklara målen för en potentiell terroristattack. Hur skall man då förhålla sig som stockholmsbo till det höjda terrorhotet? Här nedan kan du läsa om fem tips som kan komma vara till hjälp.

Säkerhet och trygghet i Sverige

Alla västerländska nationer använder sig av en skala när det kommer till troligheten för en attack av något slag på landet och dess befolkning. Sveriges skala sträcker sig från 1-5, där femman utgör ett direkt hot och en väldigt hög säkerhetsrisk. Under en längre tid har denna skala stått på 3, en nivå som i text kan beskrivas som att vi ser vårt land som ett ”legitimt mål för en terroristattack”.

Nyligen höjdes dock siffran ett steg till en 4:a. Det säger att den svenska säkerhetspolisen SÄPO ser att Sverige idag är ett ”prioriterat mål för terrorister”. Det finns mycket som ligger till grund för den nya Terrornivån i Sverige. Bland annat har en ansökan om medlemskap i NATO bidragit till att vi blivit mer synliga på den globala terroristkartan.

Sedan har ett antal koranbränningar resulterat i ytterligare hotbilder mot vårt land och befolkning. Behöver du dock gå runt och vara rädd nu och vad gör du i det fallet att ett terrorattentat äger rum? Här nedan kan du läsa om fem tips som berör dessa frågor.

5 Tips gällande Terrornivån i Sverige

  • Lyssna till myndigheterna
  • Var mer uppmärksam
  • Fly och sök skydd
  • Larma
  • Behåll lugnet

Lyssna till myndigheterna

MSB logga för terrornivån i Sverige

Det första, och mest lugnande du kan göra i dessa tider är att lyssna till vad myndigheterna har att säga om säkerhetsläget. Bland annat så har MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) en viktig roll att spela här. De uppdaterar ständigt befolkningen om information som berör allt från terrornivån i Sverige till allmänna kunskaper vad det gäller vår säkerhet.

Här kan du läsa vidare om hur man skall bete sig i en krissituation såsom ett terroristattentat. De har även en god kontakt med de myndigheter som ser över vår interna som externa säkerhet såsom SÄPO och Försvaret. Du kan med jämna mellanrum ta dig till deras hemsida på MSB.se för att där uppdatera dig om hur säkerhetsläget i Sverige ser ut.

Var mer uppmärksam

Det kan även vara en god idé att vara mer uppmärksam nu. Det här hänvisar främst till när du är på platser som kan anses vara mer troliga mål för ett terrorattentat. Den höjda Terrornivån i Sverige kommer även med en kartläggning av platser, evenemang eller situationer som kan vara mer eller mindre prioriterade för terrorister att attackera.

Närhelst du är ute och går, försök att ta in vad som sker omkring dig mer än du vanligen gör. Det här betyder dock inte att du ständigt måste vara på helspänn. Men som MSB råder om, kan du försöka se om något händer i din omgivning. Känner du av att det blir en mer hotfylld situation, kan du spetsa öronen lite.

Fly och sök skydd

Om du nu skulle befinna dig mitt under ett pågående terrorattentat, finns det vissa råd att följa. Det du först och främst bör göra är att värna om din egen säkerhet. Skulle det således ske en attack i din närhet, försök då ta dig bort från krisområdet så snabbt du kan. Att fly är det bästa du kan göra. Skulle det dock inte vara lägligt att ta sig ifrån platsen, behöver du i stället söka skydd.

Detta gör du på bästa sätt genom att finna något att gömma dig bakom. Skydd betyder två saker här. För det första behöver du dölja dig så gott du kan, dvs. gömma dig. För det andra är det en god idé att finna en skyddsplats som ger något av en sköld, dvs. av ett mindre genomträngligt material.

Larma

larmcentral för Terrornivån i Sverige

Du behöver även vara snabb med att larma under den rådande Terrornivån i Sverige. Närhelst något går illa under tex. ett attentat, finns det myndigheter och säkerhetsorienterade organ i vårt land som kommer till undsättning. Du får således vara redo med att ringa till 112 om du skulle vara med om en attack.

När du befinner dig i telefon med 112-operatören, är det även viktigt att du ger så mycket information du kan, samtidigt som denna måste vara lättförståelig. Försök således meddela vad som sker samt på vilken plats. Om du har ögonen på förövarna, kan du försöka ge signalement på klädsel och liknande.

Behåll lugnet

Sist men inte minst, är det viktigt att komma ihåg att Sverige inte har haft alltför många terrorattacker. Även om Terrornivån i Sverige idag är högre än på väldigt länge, betyder inte det att ett attentat kommer att ske. Det jobbas ständigt bakom kulisserna från säkerhetstjänsterna för att förhindra en attack på Sverige och hennes befolkning.

SÄPO och den svenska polisen har även ett mycket gott samarbete med utländska polis- och säkerhetsorgan. Bland annat har två bröder arresterats av tysk polis efter ett gediget arbete mellan de olika länderna. Tänk på att fortsätta leva ditt liv som vanligt, samtidigt som du kan applicera de råd vi har givit här ovan i din vardag.