pallkrage huvudbild

Odla i pallkrage

Det är inga större svårigheter att finna ens gröna fingrar. Allt som krävs är att man besitter vissa redskap vilka gör odlandet till en fröjd. En av dessa är en pallkrage. Tack vare att växterna finner sitt hem omgärdad av pallkragen, kan de få växa sig stora och friska under kontrollerade former!

I den här artikeln kommer vi att gå igenom de olika fördelarna med att odla i en pallkrage. De olika variationerna samt deras olika anpassningsområden kommer att tas upp. Förhoppningsvis finner du trädgårdsarbetet lite simplare med hjälp av denna artikels innehåll, och vågar dig på en utmaning av grönska!

Att odla i pallkrage – Det bästa sättet för grönska

Det ligger i den mänskliga naturen att vilja gro saker i jorden. Ända sedan våra förfäder bosatte sig på öppna fält och började så sin mat, har fröet och dess tillvuxna form varit en stapel i vår diet. Allt från vete till grönsaker, frukt och bär i matvarubutiken kommer sig av de växter vi har kultiverat genom årtusendena.

Man behöver dock varken vara bonde eller botaniker för att få till det med grönskan. Vem som helst som har lusten och tiden att hänge sig åt sitt grönsaksland eller flora kan finna framgång. Idag har vi flertalet hjälpmedel som underlättar arbetet för amatörodlaren, föremål som kommer väl till pass när det är hög tid att så fröna i jorden.

pallkrage

En pallkrage (typ av ställage ämnad för odling) är mer eller mindre en liten trädgård i sig. Anpassad för såväl stora ytor som på balkongen i lägenheten, är pallkragen en av de mest värdefulla ting som en hoppfull odlare kan ha i sin arsenal. Till formen liknar de en öppen låda, dock består de bara av fyra väggar vilka oftast är av trä. Dessa kan antingen staplas för en djupare odlingsjord, eller läggas jämte varandra för ett bredare område att gro på.

Dessa väggar fästs med gångjärn i metall, vilka erbjuder många möjligheter med sin flexibilitet. Tack vare att pallkragar är så formliga, är deras anpassningsområden näst intill oändliga. Jord placeras i inhägnaden, vilket ger en säker och kontrollerbar miljö att odla i. Det är dessa två faktorer som gör den här lilla konstellationen till trädgårdslandets hjälte. Separat eller i stora anordningar, finner man alltid nytta av pallkragens potential!

Ingen ofärd i odlandet

Önskar man undvika sådana irritationer som ogräs i sitt odlingsland, kommer pallkragen väl till pass. Tack vare att den separerar ens odlingsjord från resten av marken, kan man på ett enkelt sätt begränsa ogräsets kapacitet för intrång. På så sätt så blir det en skyddad miljö att odla i. Man kan även stapla flera av väggarna på varandra, för att skapa en inhägnad för ens växter oantastad av såväl vind som oväder.

snigel

Även de kryp som vanligtvis finner ett nöje i att massakrera våra favoritväxter finner det svårt att hanteras med den vall en pallkrage utgör. Sniglar kommer inte att komma åt ens odling lika effektivt som i ett öppet landskap. För att försvåra det extra för dess slemmiga varelser kan man även fästa snigelbortstötande material runt den övre kanten på väggarna, vilket ytterligare försvårar tillkomsten till växterna.

Utsmyckning efter val

Pallkragar kommer i alla olika former och färger. Dock kan det vara kul att köpa de mer simpla modellerna i vanligt trä. På så vis erbjuds du en möjlighet att själv pränta in din kreativitet på den blanka canvasen som utgör deras nakna plankor. Lite färg och dylikt kan snabbt och enkelt resultera i ett högst personligt odlingsområde, där det inte bara är dina växter som står i fokus.

Målar man pallkragen i olika färger, kan även detta hjälpa till med organiseringen av ens odlingar. Olika färger kan representera olika typer av växter, likt en färgkodad katalog av vad du har för frön i jorden. Detta hjälper även andra till att finna sin väg fram i ditt grönsaksland. En per professionell och strukturerad arbetsmiljö kan göra mycket gott för ens framgång i grönskan!

Tips på bästa odlingen i pallkrage

Det är inte en alltför komplicerad process att börja odla i en pallkrage. Likt med den mesta grönska, krävs det bara lite jord, lite tålamod och en rejäl dos med kärlek för att få saker och ting att gro i ens lådor av frön. Om det dock hjälper, så kan vi ta en liten genomgång av hur sammansättningen samt odlingen går till.

  • Det första du måste se till är att det är en jämn och fin yta du placerar din pallkrage på. Det kan slutta lite, dock är det som bäst om fröna får växa till sig i en ”platt” miljö. Placerar du ut pallkragarna i naturen, kan det hända att du får platta till marken. Odlar du i hemmet eller på balkongen, brukar dessa ytor oftast vara plana. Om inte, bör du kontakta arkitekten och klaga!
  • Placera ut din pallkrage på den plats där du vill att den skall stå. Lägg ner en barkduk eller dylikt i botten. Se till så att kanten på duken hamnar innanför pallkragen, och fäst sedan denna på insidan av väggarna. När ditt underlag sitter fast, är det hög tid att hälla ner den bördiga odlingsjorden. Denna bör inte överskrida cirka 2/3 av pallkragens höjd.
  • När jorden ligger där den skall, kan du trycka till den så att det blir en fast och slät yta. Sedan är det dags att så dina frön. Beroende på hur mycket jord du har i pallkragen, finns det olika växter du kan gro. Vissa har djupare rötter, vilket betyder att du behöver stapla några pallkragar på varandra för att få önskad höjd.
  • Vattnandet skall ske regelbundet. För det behöver du en vattenkanna som sprider vätskan väl. En mynning utan ett strilat munstycke är inte att föredra. När dina frön slutligen har börjat ta form i små växter eller plantor, kan du placera en duk av fiber ovanpå pallkragen. Detta förhindrar att avdunstningen av vatten blir för hög, samt kan även verka som ett skydd mot extra starkt solljus.
  • Tänk på att regelbundet förstärka din planteringsjord med näring. Alla typer av jord ämnad för odlande bör innehålla någon form av gödsel. Gödselns näringsvärde förbrukas dock med tidens gång, vilket tar ungefär tre veckor. Så planera väl med god framförhållning, och se till att tillsätta ny gödsel eller kompost för att bibehålla den goda tillväxtmiljön i pallkragen.

blommor

Förhoppningsvis hjälper denna lilla guide om pallkragar till med att förse dig med god information om hur du lyckas som bäst med odlandet. Det är som sagt inga större svårigheter att skapa sig ett grönskande landskap, även om det enbart är begränsat till en liten låda på balkongen. Om du tidigare inte har testat på lite odling, är en pallkrage det bästa sättet att introducera dina gröna fingrar för omvärlden! En rolig och rogivande sysselsättning, gör det även gott för naturen att gro lite växtliv.

Lycka till!