Huvudbild för pilot lön

Pilot lön

Att ta till skyarna i en cockpit har varit en realitet ända sedan bröderna Wilbur och Orville Wright först lyfte från marken i 1903. Idag är flygande en lika konventionell resemetod som bil och fartyg. Med tusentals resande dagligen bara i Sverige, är flygbranschen en ständigt expanderande kategori i transportutvecklingen.

Skall man väl ta sig en flygresa, är man i behov av någon som sitter vid spakarna. Jobbet som pilot är ett välrespekterat yrke varthän du befinner dig i världen. Med sin stiligt skräddarsydd uniform sitter piloten som en trygg ledsagare genom färden bland molnen, och tjänar en ordentlig hacka för privilegiet!

Så mycket tjänar en pilot i lön

Flygplan

För att bli pilot måste man uppfylla en mängd olika krav. Under ansökningen och uttagningen av studenter till allehanda flygskolor landet över, måste den hoppfulle flygaren gå igenom en rigorös period av tester. Först när man får klartecken om att påbörja sin utbildning, inleds en längre tid av högskolestudier som varar i tre år.

När man är färdigutbildad är nästa steg att få en anställning på ett flygbolag. Träder man in i jobbet som en junior, dvs. som ny, kommer man att bli underställd en av de mer erfarna piloterna. Man blir designerad som ”andrapilot” där man följer de order som ges i cockpiten. Det är först när man har ett antal år på nacken, och ett antal tusen flygtimmar, som man kan få lite mer självstyre.

Yrket som pilot betalar otroligt bra. Lönen ligger strax under den av till exempel läkare. Jobbet bär på ett stort ansvar i sina arbetsuppgifter, vilket reflekteras i den månatliga utbetalningen. Den långa utbildningen och kraven som ställs på piloter är även faktorer som hjälper till med att bidra till den höga lönen.

Lönen

Bild på svensk valuta

Nedan kommer vi nu att lista medellönen för vad en pilot tjänar beroende på deras anställning. Likt med så många andra yrken, finns det anställning för piloter inom såväl det privata som det offentliga. Lönen kan skilja sig ganska så markant beroende på vilken sektor man arbetar inom.

Medellön för piloter som arbetar inom följande sektorer (siffrorna kommer från Statistiska Centralbyrån):

  • Statsanställd: 70 000:-
  • Privatanställd: 72 200:-

Medellön: 72 100:-

Pilot lön i Stockholm

Stockholm

Det skiljer sig inte bara i löner gällande vilken sektor man arbetar i. Geografi spelar även en roll för hur mycket en pilot drar in i månaden. De som till exempel har sin anställning i våran svenska huvudstad Stockholm, tjänar lite mer än vad medellönen för resten av Sverige ligger på.

Om förutsättningarna är de rätta, dvs. att man har en bra anställning samt ett par år på jobbet, kan man som pilot i Stockholm tjäna upp till 74 600:-. Det här är en ganska så stor skillnad jämfört med medellönen över hela landet, som vi nämnt ovan som 72 100:-. Det tycks som om det tjänar på att bo jämtes med Mälaren om man vill färdas över marknivån!

Till skyarna!

Yrket som pilot är likväl spännande som lönsamt. Det kommer alltid finnas dem vars drömmar tar dem till skyarna, och pilotyrket erbjuder ett perfekt tillfälle att sätta dessa i praktiken. Aladdin hade sin matta, Ikaros hade sina vingar och en pilot har sin Boeing.