basta barngator

Bästa Gåtor för Barn

Gåtor har alltid intresserat och roat människor i alla tider. Ordlekar, där lyssnaren ska försöka klura ut vilka element i gåtan som kan leda till ett svar, är ett globalt fenomen och finns i nästan alla kulturer världen över. 

Gåtor är också någonting som fascinerat människor i alla åldrar. Oavsett om du är ung eller gammal, kan en riktigt klurig gåta driva folk till nästan vanvett av nyfikenhet. Likt våra egna små däckarfall som i Beck filmer.

Det kanske är just därför gåtor lever kvar, trots att världen har förändrats i övrigt. Vuxna lär sina barn gåtor, som de sedan för vidare till sina barn, som berättar för syskon, som berättar för kompisar… och så vidare. 

De bästa barngåtorna

Att man gärna berättar gåtor för barn, är kanske därför inte så konstigt. Det är en språklig tradition och det kanske till och med finns interna gåtor bland familj och vänner som man vill föra vidare. Vem berättar de bästa gåtor för barnen?

Just bästa gåtor för barn, råder det kanske delade meningar om. Om jag skulle sammanfatta vad som kännetecknar de bästa gåtor för barn, skulle jag säga att det är sådana som inspirerar till både uppfinningsrikedom och fantasi, såväl som språkkänsla och logik. Ta exempel följande gåta:

Vad blir större ju mer man tar av det men krymper när man lägger till?

Svar: ett hål.

Att någonting blir större trots att man tar bort någonting tycks från början vara motstridigt. Men när man får svaret blir det plötsligt logiskt!

När man väl börjat förstå att gåtor rymmer oändliga möjligheter blir det lättare och lättare att gissa svaret. Gåtor kan också få barn att fundera över vad saker är till för och samtidigt fördjupa språkkänslan. Ta följande klassiker:

Vad är det som går och går men aldrig kommer fram till dörren?

Svar: klockan. 

Gåtan “luras” genom att använda ordet “dörren” och ”vad” eftersom det antyder att det är något som måste komma fram till dörren. Det blir därför logiskt att tänka att det är någonting som bokstavligen går, till exempel på två ben. Men det finns massor av saker som går – tiden (klockan), tåget, något som “går att lösa”, osv.

En riktigt bra gåta kan även jämföras med utformningen av den gamla LP-skivan. På ytan kan den se likadan ut, nästan blank med sina svarsmöjligheter. Dock finns det flertalet svar som kan fungera, likt de olika musikspåren i plattan.

De 25 bästa gåtor för barn

Nedan följer en lista på kluriga och roliga gåtor för alla åldrar!

Barn gåta 1

Vad är det som är ditt men som andra använder mer än du?

Svar: ditt namn.

Barn gåta 2

Solen för bästa gåtor för barn

Vad ser solen men aldrig sommaren?

Svar: Snön. 

Barn gåta 3

Vad har vampyrerna i teet?

Svar: blodsocker.

Barn gåta 4

Vilken fråga kan du aldrig svara ärligt på?

Svar: sover du?

Barn gåta 5

En kvinna hade sex döttrar och varje dotter hade en bror. Hur många barn hade hon?

Svar: sju.

Barn gåta 6

Vad bankar och bankar men släpps aldrig ut?

Svar: hjärtat.

Barn gåta 7

Vem är kort på dagen, lång på kvällen och försvinner på natten, men kan synas i månskenet?

Svar: skuggan.

Barn gåta 8

Löpspår för gåtor för barn

När du springer i ett stafettlopp och springer om personen som ligger på tredje plats, vilken plats hamnar du på då?

Svar: tredje plats.

Barn gåta 9

Vad har man alltid framför sig?

Svar: framtiden.

Barn gåta 10

Vilket plagg bär man livet ut?

Svar: andedräkten.

Barn gåta 11

Det hänger fyra plommon i ett träd. Kungen, hans son, prästen och hennes man tar alla varsitt plommon men ändå hänger ett plommon kvar. Hur kommer det sig?

Svar: prästen är gift med kungens son.

Barn gåta 12

Vilken sorts träd hittar man i Malmös mitt?

Svar: Alm.

Barn gåta 13

Örn för barngåtor

Hur kan man stava havsörn, uggla, storlom, sumphöna, fregattstormsvala och påfågel med bara sex bokstäver?

Svar: fåglar

Barn gåta 14

En flicka gick in på ett café och uttalade endast en bokstav. Vad beställde hon?

Svar: T.

Barn gåta 15

Många har hört mig men ingen har sett mig. Jag svarar på tilltal men börjar aldrig prata först. Vem är jag?

Svar: ekot.

Barn gåta 16

Almanacka för gåtor för barn

Hur många månader på året har 28 dagar?

Svar: Alla.

Barn gåta 17

Lisas mamma har tre barn: Jesper, Anna och…?

Svar: Lisa.

Barn gåta 18

Om du inte håller mig, så bryts jag. Vad är jag?

Svar: Ett löfte.

Barn gåta 19

Det finns endast ett ord i ordboken som är stavat Fel. Vilket är det?

Svar: Ordet ’Fel’, såklart!

Barn gåta 20

Fat med spaghetti för barngåtor

Vad är de två saker du ALDRIG kan äta innan frukost?

Svar: Lunch och middag.

Barn gåta 21

Vilket ord blir Kortare när du lägger till tre bokstäver?

Svar: Kort.

Barn gåta 22

Vad blir våtare när det torkar?

Svar: En handduk.

Barn gåta 23

Vad kan hoppa högre än ett hus?

Svar: Nästan allting! Hus kan ju inte hoppa.

Barn gåta 24

Elefant i snö för gåtor för barn

En elefant i Afrika kallas ’Vilma’ och en elefant i Asien kallas ’Valter’. Vad kallas en elefant på Antarktis?

Svar: Vilse.

Barn gåta 25

Fantisera att du befinner dig i ett rum utan varken dörrar eller fönster. Hur tar du dig ut?

Svar: Sluta fantisera.

Varför vi ska fortsätta berätta gåtor för barn

Barn är generellt både fantasifulla och riktiga problemlösare. Det ligger i varje barns naturliga drivkraft att lära sig nya saker. Att få en uppgift från någon och sedan lösa den, är något som de flesta barn (och vuxna!) tycker är roligt. Det är även en enkel underhållningsform. Du behöver varken tillgång till apparaturer eller springa Stockholmsmaraton för att berätta en gåta.

Gåtor fortsätter att roa och fascinera människor överallt i hela världen. Därför är gåtor också någonting som gör att vi känner större gemenskap med andra, även om vi tycks vara olika till en början.

 Det är helt enkelt ett lätt sätt att umgås och vidga perspektiven på. När vi lär ut och lyssnar på gåtor lär vi oss saker både om språk, logik, humor, kulturer – och varandra.