Nematoder

Nematoder

Många undrar nog vad nematoder är för något. För den som arbetar med trädgårdar eller använder växthus och har problem med skadeinsekter såsom gräs larver, sniglar eller kanske sorgmyggor så är nematoder ett perfekt sätt att bekämpa dessa skadedjur. Använder man växthus så har man också en stor fördel av att använda nematoder för att bekämpa ogästvänliga insekter. Här kommer vi förklara i större begrepp vad nematoder är för något och hur man bäst använder dessa små organismer.

Vad är nematoder?

Nematoder kallas också rundmaskar och är knappt synliga för det mänskliga ögat då de är 0,5 millImeter långa och endast 0,02 millimeter breda. En nematod är ett flercelligt djur som finns i flera olika arter – Det sägs att det finns över en miljon olika arter av nematoder som alla gör nytta i naturen.

Nematoder

Skadedjur vs. Nematoder

Nematoder är aggressiva organismer som angriper skadedjur och gör nytta för din trädgård eller i ditt växthus. De angriper skadedjuren genom att krypa in i skadedjuren för att inne i kroppen föröka sig och ta död på skadedjuren inifrån. De som sen är har förökat sig går vidare till nästa skadedjur och så fortsätter processen tills det inte längre finns några skadedjur kvar.

Hur använder man nematoder?

För att använda nematoder så börjar man att köpa dessa i en trädgård och blomsterhandel. Man köper dessa organismer i en försluten förpackning som man sen förvarar kallt, i exempelvis ett kylskåp. Man förvara nematoder kallt för att de inte ska förstöras.

När det är dags att använda nematoder så tar man ut nematoderna från kylskåpet och blandar dem enkelt med vatten. Lättast att blanda nematoder är i en hink eller i en vattenkanna. Det är av största vikt att man använder hela förpackningen när man väl har öppnat den och inte sparar några nematoder. När man blandat dessa små nematoder med vatten så ska man så snart det bara går vattna ner organismer i jorden.

Nematoder är lätta att få ner i marken genom att bevattna jorden eller gräsmattan rikligt. Använd gärna en vattenspruta för att få ner mycket vatten i jorden där man vill ha nematoder. Skulle det komma lite nematoder på växterna som är planterad ovan jord så är det bara att spruta lite vatten på växten så kommer nematoder åka ner i jorden och lägga sig där.

Nematoder gillar fuktiga miljöer

Nematoder trivs i fuktiga miljöer så var inte rädd för att vattna rikligt när ni sprider ut era nematoder. En blandning som man gör med vatten och nematoder räcker länge och kan spridas över större ytor. Det är viktigt att man tar god tid på sig och får med större ytor och flera olika platser när man väl ska använda dessa organismer.

Nematoder mot sniglar

Om man ska använda nematoder mot sniglar så ska det vara minst fem plusgrader i marken. Är det mot gräsmattelarver så ska temperaturen överstiga tolv grader i gräsmattan, allt för att det ska ha bästa effekt.

Inte farligt att ha nematoder på grönskaer

Skulle man få nematoder på grönsaker eller kryddor som man odlar så är detta inget att bry sig om, det räcker att man sköljer dessa innan användning. Man ska tänka på att det är absolut bäst att sprida ut nematoderna kvällstid. Det är då är lite fuktigare i marken vilket gör att nematoderna för större möjlighet att göra nytta.

Gör man det på dagtid så är det av stor vikt att man verkligen ser till så att jorden eller gräsmattan är blöt eller fuktig hela tiden då nematoder inte trivs i torra förhållande.

Fördelar med nematoder?

Det finns stora fördelar att använda nematoder istället för kemikalier som ofta används vid bekämpning av skadedjur. Då det är lätt att blanda ut nematoder i vatten och sen bara bevattna jord och gräsmattan får man en enkel bekämpning som är helt ofarligt för barn, husdjur och andra djur som bin, fåglar och även vilda djur i naturen. Nematoder kan också hjälpa andra vilda djur mot skadedjur till stor skillnad från kemikaliska ämnen. Att man kan använda nematoder på livsmedelsgrödor utan att vara rädd för att man ska bli sjuk har använts länge bland bönder som vill bekämpa skadedjur.

Bästa nematodprodukterna

Det finns ett antal bra nematodprodukter att använda på marknaden. Här listar vi tre av dessa och skriver också fördelen med dessa produkter som är lätta att få tag igenom E-handel eller i blomster och trädgårdsbutiker.

  • Nemaslug – mot sniglar
  • Hemablom – skadedjur som blomfluga
  • Nemasys H – mot gräsmattelarver

Nemaslug

Nemaslug är en riktigt bra nematodprodukt främst mot sniglar. När man vattnar ut nematoden så gör man det där man ser att det brukar finnas många sniglar. Direkt kommer man märka en skillnad och nematoderna kan vara verksamma i upp till ca sex veckor om det inte skulle komma någon snigel den första tiden. Nemaslug söker aktivt upp sniglar i området där ni vattnat. Detta ämne är helt giftfritt och dessutom biologiskt.

Hemablom

Denna organism bekämpar flera olika skadedjur. Men framför allt är den mycket effektivt mot sorgmyggan eller blomflugor som vi kallar den. Här angriper nematoderna blomflugornas larver som livnär sig på rötter som är planterade i krukor. Enkelt att vattna ner i krukorna med en vattenkanna och är en effektiv biologisk nematod.

Nemasys H

Bekämpar främst gräsmattelarverna, men också trädgårdsborre och pingborre. Denna nematod använder man bäst i slutet av juli och början av augusti när larverna börjar kläckas. Här måste man tänka på att det måste vara minst tolv plusgrader i gräsmattan innan man vattna ut Nemasys H.

Summering

Nematoder är en organism som är helt ofarlig att använda för oss människor och för alla djur. Dock inte för de som är skadeinsekter. Med nematoder får man ett bra bekämpningsmedel både utomhus och i växthus. Det är enkelt att sprida ut då det endast behövs en vattenkanna och vatten som man blandar nematoderna med. Har man problem med skadedjur i sin trädgård så är nematoder en bra och beprövad organism som man absolut ska använda. Nematoder finns att köpa i blomster och trädgårdshandeln, men även genom internet.