Huvudbild Kortspel

Kortspel

Dags att städa undan från bordet, ställa fram ett par stolar och blanda kortleken! Att spela kort är en av de absolut mest populära tidsfördrifterna i världen. Detta har varit fallet i tusentals år, och det finns inga tecken på att korten har sett sin tid passera riktigt än. Vare sig man spelar med en kortlek eller telefon i handen, behöver man inte sitta och rulla tummarna!

I den här artikeln skall vi ta upp flertalet olika kortspel. Allt från de som är ämnade för endast en spelare till de för två och fler kommer att gås igenom. Vissa av dem kommer du säkerligen att känna i gen, medans andra kanske är nya.

En genomgång av några populära kortspel

Kortspelande

Ur ett historieforskande perspektiv, finns det mycket värde i kortspel. De har existerat och utvecklats i tusentals år, och de lite äldre varianterna kan ge en inblick i hur våra förfäder spenderade sin tid i full leklust! Det uppskattas att de första lekarna och spelen som involverade kort härrör från Asien.

Sensationen kring kortspelande stannade dock inte i fjärran östern alltför länge. Snart kunde likväl korten som de olika spelen finna sin väg till Europa via handelsvägar, där de blev mycket populära. Det uppskattas att man européer spelade kort så tidigt som under 800-talet. Detta betyder att vi har vandrat genom historien hand i hand med kortleken i cirka tolvhundra år!

Den moderna kortleken som vi känner till idag består av femtiotvå kort. De första skrifterna som hänvisar till denna typ av kortlek kan spåras tillbaka till 1300-talet. Då sattes för första gången reglerna för ett antal kortspel i skrift av en tysk munk, och därmed skapades ett historiskt dokument som lever vidare än idag!

Uppsättningen av en kortlek

Den kortleken som profilerar i de vanligaste och mest omtyckta spelen i dagens Sverige består av femtiotvå kort. Den är uppdelade på fyra olika sviter i Spader, Klöver, Ruter och Hjärter. Spader och Klöver är svarta till färgen, medans Ruter och Hjärter är röda.

Utöver färgerna och sviterna, har varje kort även tilldelat en valör. Den här stiger vanligtvis vilket stiger stegvis i tretton nivåer från Två till Ess. I vissa spel kan dock Kung komma sist, varav valören då istället inleds med Ess tex. Ruter Ess till Ruter Kung.

Kul oavsett hur många man är

En kortlek är mycket flexibel! De femtiotvå kort som den innehåller öppnar upp en hel värld av möjligheter till spelglädje, vare sig man är ensam eller i ett sällskap. Med detta i åtanke är det föga förvånande att kortspelande har pågått genom seklerna. Var helst man befinner sig, finns det alltid rum för en liten kortlek och dess underhållningsvärde.

Bildkredit – Pixahive

Flertalet av de tiotusentals kortspel som finns är dessutom relativt enkla att lära sig. man behöver inte lägga ner alltför mycket tid på att lära sig komplicerade regler. Ett kortspel utmanar de spelande, vare sig man spelar själv eller i grupp, och leder på så vis till ett engagemang som möjligen saknas i andra former av underhållning.

Man behöver som sagt inte ha sällskap för att finna njutning i kortspel. För den som finner sig ensam sittandes med en kortlek i handen finns det fortfarande oändliga alternativ för en god stund. Att spela kort ensam kallas för att ”spela Patiens”. I det scenariot blir det en tävling mot sig själv, där hjärngnuggandet får sig en ordentlig omgång!

De flesta kortspel är dock anpassade för antingen två eller fler spelare. Även kortspel lyder efter eremitens mest hatade talesätt att ”ju fler desto roligare”. Med tanke på kortlekens uppsättning, finns det även en tillfredsställande matematisk korrelation mellan antalet spelare och antalet sviter.

Tips för ”Professionellt” spelande

Det finns självfallet en aspekt av kortspel som sker i en mer professionell miljö. Vi har väl alla hört talas om tex. professionella pokerspelare, vilka tävlar i turneringar med miljontals dollar som vinstpris. Alla är dock inte dessa korthajar, vilka har flertalet år av spelerfarenhet bakom sig. Vi kan därmed inte förväntas spela på den professionella pokerscenen.

Pokerbord kortspel

Vad man dock kan göra är att ”leka” en pokerturneringen med vänner och familj. Man kan alltså sätta upp ett turneringssystem liknande de man finner på Pay N Play Casino. Detta är en underhållningsform som blivit särskilt populär under temafester såsom ”Casino” eller ”Den store Gatsby”.

För att inleda din egen turnering i kortspel av det här stuket, behöver du vara lite organiserad. Bland annat kommer du behöva ha tillgång till tillräckligt med utrymme. Förväntas flertalet deltagare spela, kan du komma behöva två-tre bord. Du behöver sedan se till så att turneringens ”infrastruktur” är på plats. Detta inkluderar allt från kortlekar till spelpolletter och en spelledare (Croupier). Professionella spelpolletter är något du kan finna billigt vid secondhandshopping i Stockholm.

Det är även en god idé om du på förhand har ett bra grepp om reglerna i det kortspel som turneringen skall bestå av. Det finns som exempel många olika varianter av Poker, där vissa passar bättre än andra i ett turneringsformat.

Kortspel för ensam spelare

Det är dock även så att det finns ett antal kortspel specifikt utvecklade för att underhålla den ensamme spelaren. Även om de går att spela med fler personer, är meningen att endast en skall finna underhållning i dess uppsättning. Nedan kommer vi att lista ett par av dessa, samt bistå med en genomgång av reglerna.

Kortspelet ’Farfars klocka’

Klocka på vägg

Farfars klocka sitter lika väl på väggen som den ligger utplacerad på middagsbordet som en patiens. Farfars klocka-spelet har sitt ursprung i Tyskland. Den svenska versionen av spelet är en förenkling av en mer avancerad patiens. Baserat på en väggklocka, är den här patiensen likväl underhållande som utbildande för de små!

Spelplanens upplägg

För att inleda ett parti av Farfars klocka måste man först och främst blanda kortleken väl. Därefter läggs korten i tretton högar av fyra kort vardera. Tolv av dessa korthögar läggs i en stor cirkel (likt en klocka) medans den trettonde högen finner sin plats i mitten av cirkeln. Det sista kortet skall placeras i mittenhögen och skall vara öppen dvs. uppvänt. Därefter kan spelet börja!

Spelets gång

Det första draget som görs är att man tar det uppvända kortet från mittenhögen. Detta skall sedan placeras ut i den hög i ringen med samma värde. Får du upp säg Spader Fyra, skall detta placeras underst (och uppvänt) i den fjärde högen räknat medurs.

Därefter dras det översta kortet från den högen. Samma procedur skall följa med detta kort, att det skall placeras underst i högen med samma värde. Alla kort utom kungar skall placeras ut i de tolv högarna i den yttre cirkeln. Kungar skall placeras längst ner i mittenhögen.

Tids nog är det tänkt att alla kort skall ligga öppna i sin respektive hög, och därmed likna en klocka. När detta är uppnått har man framgångsrikt spelat klart ett parti av patiensen Farfars klocka!

Kortspelet ’Harpan’

Harpan är otvivelaktigt det mest välkända patiens-spelet som finns. Detta gäller även i digital form, då spelet ända sedan 90-talet har kommit förinstallerat med Windows på Microsofts datorer. Allt som krävs för att spela ett parti Harpan med sig själv är en kortlek och tid. I vissa fall kan det ta en stund att bli klar med det här kortspelet. Att vinna ett parti av Harpan kallas att ”gå ur”.

Spelplanens upplägg

Det första man behöver göra innan man inleder sitt parti Harpan är att blanda korten i kortleken. Därefter läggs de ut i en rad på vågrätt med sju kort vilka skall vara öppna dvs. med nummersidan uppåt.

Därefter lägger du ytterligare ett öppet kort i andra spalten från vänster. Resterande spalter skall successivt ökas i mängden kort, dock med baksidan uppåt förutom det sista kortet.

När detta är avklarat lägger du de kort du fortfarande har på hand vid sidan om. Dessa kommer under spelets gång att fungera som din giv.

Spelets gång

När ditt parti väl drar igång är reglerna simpla. Du skall stegvis försöka spela ut alla korten. Detta inleds med att du drar ett kort från din givlek. Detta skal sedan placeras i en av de sju spalterna på spelplanen. Reglerna lyder att du enbart får placera ett svart kort på ett rött kort och vice versa.

Om du har ett svart kort som sista öppna i en av spalterna, kan ett rött kort i änden på en annan spalt placeras där. Detta erbjuder dig möjligheten att vända upp ett av de bakvända korten. Du fortsätter att spela på detta vis tills alla bakvända kort är öppna, samt alla korten i din givhög utspelade.

När detta inträffat är du klar, och du har framgångsrikt spelat dig ur ett parti av Harpan!

Kortspelet ’Spindelharpan’

Spindelharpan är en patiens sprungen ur den ovannämnda Harpan, som namnet avslöjar. Spindelharpan är dock mer komplicerad. Till skillnad från Harpan spelas den här patiensen med två kortlekar, och ger där sammanlagt ett spel på 104 kort.

Spindelharpan kortspel

Tack vare att man spelar med dubbla antalet kort i Spindelharpan är den här patiensen i behov av lite mer utrymme än andra. Med tanke på den stora spelplanen, förekommer part i av Spindelharpan vanligast i form av ett datorspel. Om man har orken att städa undan ordentligt dock, kan man självfallet även fysiskt spela den här patiensen!

Spelplanens upplägg

När du väl röjt undan kaffekoppar som morgontidningar och har en stor yta framför dig, kan du börja förbereda spelplanen. Du inleder med att lägga ut tio stycken högar med kort. Dessa skall vara fördelade så att fyra av högarna skall ha sex kort och sex av högarna skall ha fem kort.

Det översta kortet på vardera en av dessa tio högar skall vara uppåtvänt med värdet synligt. Resterande kort som du har på hand skall fördelas på fem högar, och placeras i botten av spelplanen.

Spelets gång

När din spelplan är redo, är det dags att inleda ett tidskrävande parti av Spindeharpan. Reglerna är relativt simpla till beskrivningen, men kan vara komplicerade i praktiken. Vad du som spelare skall göra är att bygga stegar av kortens värde från kung ner till ess.

Dessa stegar får bara bestå av en och samma färg, samt måste följa värdet. Tex. kan enbart ett rött kort av ett värde på två placeras på ett rött kort av ett värde på tre osv. Partiet är avslutat när alla kort har spelats ut, och spelplanen är tom. Om du finner dig i en situation där du inte kan lägga ut fler kort, placerar du ut en av de fem högarna i botten av spelplanen.

Den här patiensen kräver likväl sitt engagemang som sin yta. Har man dock framgångsrikt avslutat ett parti Spindelharpan är man förtjänt av beröm!

Kortspel för två eller fler spelare

Grupp av skrattande folk

Är ni två? Inga problem! Kortleken erbjuder underhållning för såväl den ensamma liraren som en duett av spelare. Utmanande och engagerande, kan ett kortspel för två vara en eldig affär. Med endast en motståndare, blir varje parti en finalmatch, och en seger ger det där lilla extra i ens stolta firande.

Nedan kommer vi nu att lista ett antal av de kortspel som är ämnade för två spelare eller fler spelare. Öppna för ett högre deltagande än patienser, behövs det dock inte finnas fler än två spelvilliga filurer för att ett part i av dessa lekar skall dra igång!

Kortspelet ’Finns i sjön’

Nu kommer vi till ett kortspel som är mycket omtyckt av den lite yngre spelarkretsen, Finns i sjön. Otroligt enkelt att lära sig och lika enkelt att spela, finns det sannerligen många fördelar att söka efter kort i sjön. För två eller fler spelare, kan Finns i sjön även spelas i lag för en extra knyck på tävlingsaspekten, där några sitter i samma båt!

Sjö i England

Spelets gång

Varje spelare inleder spelet med sju kort vardera på hand. Resterande kort sprids ut med baksidan uppåt på spelplanen. Detta är den mytomspunna ’sjön’ som lekens namn talar om. Det första draget i spelet sker av en av de två (eller fler) spelarna, som får vända sig till en motspelare och fråga efter ett visst kort tex. Klöver Sju.

Har motspelaren det kortet i handen, måste detta ges till den som efterfrågade kortet. Detta erbjuder även spelaren vars tur det är att fråga efter kort att fortsätta. Om motspelaren saknar detta kort, ombeds den frågande personen att plocka upp ett av korten från sjön.

När man fått en kvartett av ett värde, eller valör, läggs dessa åt sidan. De kommer senare att räknas till poängräkningen. Har du som spelare inga kort kvar på handen, får sju nya plockas upp ur sjön så länge det finns tillräckligt med kort kvar.

Finns i sjön avslutas när alla korten är utspelade. Därefter räknas antalet kvartetter ihop, och den som har flest förklaras som vinnaren! Skulle två spelare ha lika många kvartetter, vinner den som har en högst valör på dessa!

Kortspelet ’Vändåtta’

Vändåtta är ännu ett populärt kortspel för två eller fler personer. Spelet är en variation av UNO, där principen mellan de två lekarna är den samma. Reglerna som spelgången är de samma. Det enda som skiljer Vändåtta från UNO är själva kortleken och värderingen av korten. Utöver det, är formatet på spelet identiskt.

UNO kortspel

Spelets gång

Varje spelare börjar med sju kort på hand. Resterande kort placeras i en plockhög. För att inleda spelet måste det översta kortet från plockhögen läggas fram på spelplanen. Baserat på vilket det är, bestämmer detta både valör som färg inför spelronden.

Det första draget som görs är att en av spelarna lägger spelar på det framlagda kortet. Personen i fråga kan antingen välja att spela ett kort med samma färg, eller ett kort med en annan färg men med samma valör. Om det senare inträffar, så byts lekens spelfärg till den aktuella.

Om en person under spelets gång inte kan spela ett kort, måste denna plocka upp tre kort från plockhögen. Om man kan spela på det första eller det andra upplockade kortet, så gör man det. Om man inte kan spela ut med de tre kort man fick på hand från plockhögen, går turen över till nästa spelare.

Spelet avslutas när en går ut, det vill säga sitter utan kort på handen. Spelar man som två, blir det en klar bild av vem som vann. Är man fler spelare, räknas det ihop poäng baserade på vilka kort de andra har kvar på handen. Den som har högst poäng där förlorar.

Kortspelet ’Skitgubbe’ (Mas)

Vårat första val av ett kortspel ämnat för två eller fler spelare är Skitgubbe. Även känt som ”Mas”, är den här leken en av de absolut mest populära i Sverige när det kommer till kortbaserad underhållning. Man kan självfallet spela Skitgubbe med fler än två personer, dock är det långt ifrån ett krav. Spelet är lika kul när man är två som när man är fyra!

Spelets gång

Det första som måste ske i fas 1 är att förse varje spelare med tre kort vardera. Resten läggs i en hög vid sidan om. Denna hög kallas för ”talongen”. Därefter inleds den första fasen av två, där det gäller att samla på sig så bra kort som möjligt. Detta sker genom att man spelar ut sina kort man har på hand, samt ersätter dem kort från talongen.

Om din motspelare lägger ut ett kort av ett ansenligt värde, kan du plocka upp detta. Det är viktigt att se till så att vardera spelare alltid har tre kort på hand. När talongen är tom på kort, tas det sista upp och visas för alla spelare. Detta är sedan den designerade ”trumffärgen”, vilken blir avgörande i fas två.

Nu i fas 2 gäller det att gå för seger! Detta åstadkommer man genom att bli av med alla sina kort så snabbt som möjligt. Genom att spela ut sina kort baserat på trumffärgen och kortets värde (vilket går från Två upp till Ess), skall du som spelare försöka att kontinuerligt lägga ut ett högre värde än dina motståndare.

Reglerna för den andra fasen skiljer sig dock i att du enbart får spela på färg, svart på svart och rött på rött. Detta fortsätter tills enbart en av spelarna fortfarande har kort i handen. Är man två, så förklarar detta scenario en klar vinnare och en klar förlorare. Är man fler kan det istället synas som att ingen riktigt vann, dock förlorade en person med klarhet!

De lättaste kortspelen

Ibland kan de enklaste kortspelen som finns där ute vara några av de roligaste. Lätta att förstå och enkla att sätta igång är det inte konstigt att folk finner njutning i de lite mindre komplicerade lekarna! Nedan kommer i nu att lista fem av dessa lite lättare kortspelen, vars regler är fåtaliga och vars potential till tidsfördriv är ändlös!

 • Finns i sjön
 • Vändåtta
 • Komet
 • Svarte Petter
 • Menageri

De populäraste kortspelen

Vilka är då de mest populära kortspelen bland de tusentals som finns? I vardera svenska som utländska hem finns det ett antal favoriter som gång på gång tar plats på middagsbordet. Vare sig det beror på att de är mer tävlingsinriktade eller för att de är enklare att förstå sig på, så är dessa nedanstående tio kortspelen de som absolut flest folk spelar!

 • UNO
 • Blackjack
 • Harpan
 • Krig (War)
 • Kortspel Chicago
 • Skitgubbe
 • Vändåtta (Crazy Eights)
 • Hjärter
 • Kasino
 • Finns i sjön

Pokervarianten ’Chicago’

Chicago kortlek

Chicago kortspel är en variant av poker som blivit hiskeligt populär med åren i norden! Döpt efter den nordväst-amerikanska storstaden, tros spelet ha sitt ursprung i Stockholm under 70-talet. Chicago kortspel kan spelas av två personer eller fler. Dess popularitet beror till stor del på att det finns ett ganska så så stort tävlingsaspekt i ett parti av det här kortspelet.

Vad som gör Chicago kortspel så speciellt är att man uppmuntras spela i lag. Laguppsättningen kan bestå av två eller fler personer, och tillför lite extra underhållning under en kväll av kortspelande. Lagspel i Chicago är dock inget krav. Man kan även bara vara två personer, och spelet behåller ändå sitt höga underhållningsvärde.

Spelets gång

Chicago kortspel fungerar lite som poker. Dock finns det vissa inslag i ett parti Chicago som skiljer sig. En av de mer framstående olikheterna med andra pokervarianter är att en protokollförare måste utses. Denna har som uppgift att skriva ner de olika poängen som delas ut under spelets gång.

Given är dock precis som poker. Varje spelare tilldelas fem kort vardera på hand. Därefter gäller det att få så mycket poäng som möjligt genom spelets gång. Nedan följer poängräkningen som gäller för Chicago.

Poängräkning
 • 1 Par – 1 Poäng
 • 2 par – 2 Poäng
 • Triss/tretal – 3 Poäng
 • Stege – 4 Poäng
 • Färg (Flush) – 5 Poäng
 • Kåk (Full House) – 6 Poäng
 • Fyrtal – 7 Poäng
 • Färgstege (Straight Flush) – 8 Poäng
 • Royal Straight Flush – 52 Poäng (seger)

Efter given börjar man spela. Som i poker får man under sin tur byta ut kort mot ett av korten i givhögen. Efter att alla bytt sina kort under en omgång, räknas poängen vid det här laget upp. Varje spelare berättar vad de har på hand.

Har två spelare samma hand säg 2 Par, berättar de även valören på dessa kort. I det fallet delas poängen ut till den som har högst valör på sitt 2 Par. Enbart den som har högst hand efter varje runda tilldelas sina poäng. Detta fortgår genom ronderna tills en spelare har uppnått 52 Poäng totalt.

En av de bästa underhållningsformerna

Kortspel och kortbaserade lekar är utan tvekan ett av de bästa sätten att underhålla dig själv som dina bekanta med. Det finns aspekter som involverar såväl skicklighet som tur i de flesta kortspelen, vilket skapar en god balans mellan spänning och tankekraft. Ett bevis på att just spel med kort är en av de mest stimulerande sysselsättningarna för människor, är att vi har spelat dem i tusentals år.

Det är således inte ett nytt fenomen, men ett som bestått genom tidens gång. Vi har alla någon gång öppnat upp det slitna paketet med kortleken och spridit ut de färgglada symbolerna på bordet. De 52 kort som huseras där i, erbjuder näst intill otalet möjligheter till en god underhållning. Det här är även en av de enklaste underhållningsformerna, vilken kan åtnjutas oavsett vart du är i världen. Vare sig du är på utlandsresa, sitter hemma vid middagsbordet eller vid en av Stockholms bästa badplatser, kan du alltid spela kortspel.

Om tristessen gör sig påmind, hänvisa då gärna till den här artikeln! Sammanställd för att ge dig som spelare den bästa upplevelsen i dina äventyr i kortlekens värld, hoppas vi att den ligger till grund för många goda stunder. Vare sig du är ensam eller i sällskap med ett par vänner, kommer du alltid finna glädje i att lägga ut korten på bordet och spela en runda eller två av spelen vi nämnt här!